مشروبات الکلی تقلبی در ایران جان 6 نفر را گرفت

در روزهای گذشته تاکنون مشروبات الکلی تقلبی در اصفهان جان ۶ نفر را گرفت

1206941
مشروبات الکلی تقلبی در ایران جان 6 نفر را گرفت

مشروبات الکلی تقلبی جان 6 نفر را در ایران گرفت. 

به گزارش خبرآنلاین، طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در روزهای گذشته تاکنون مشروبات الکلی تقلبی در اصفهان جان ۶ نفر را گرفت. 

وی افزود: ۳۷ نفر نیز بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند. 

در ایران که فروش و مصرف مشروبات الکلی برای شهروندان مسلمان ممنوع است، این مشروبات یا به طور قاچاق وارد کشور می شود و یا برخی انسانها در منزل و به طور مخفیانه تولید می کنند. 

بر اساس قوانین ایران، افرادی که مشروبات الکلی تولید و یا خرید و فروش می کنند، به مجازات زندان و یا شلاق محکوم می شوند. 

 

 

 خبرهای مرتبط