دو جسد دیگر در مرز ترکیه با ایران کشف شد

اجساد 2 مرد در مناطق مرزی استان وان ترکیه در نزدیکی ایران کشف شد

دو جسد دیگر در مرز ترکیه با ایران کشف شد

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان باش‌قلعه استان وان اجسدد 2 مرد با هویت نامعلوم را در نزدیکی مرز ایران کشف کردند.

جسد این دو مرد که گفته می‌شود مهاجر غیرقانونی بوده‌اند به پزشکی قانونی استان وان منتقل شده است.

پیش از این نیز جسد 6 نفر در فاصله دو کیلومتری مرزبانی گول‌لوک بین ترکیه و ایران کشف شده بود.خبرهای مرتبط