حسن روحانی : بشار اسد برای تشکر به ایران سفر کرد

اظهارات رئیس جمهور ایران در جمع مدیران بانک مرکزی اینکشور

1152891
حسن روحانی : بشار اسد برای تشکر به ایران سفر کرد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن دیدار با مدیران بانک مرکزی اینکشور اعلام کرد : سفر بشار اسد رئیس دولت سوریه به ایران نه دیپلماتیک بلکه با هدف تشکر و قدردانی انجام گرفته است.

روحانی در ملاقات با جمعی از مدیران بانک مرکزی ایران در مورد عضویت در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF " که برای مبارزه با تامین اعتبار مالی برای سازمانهای تروریستی و ممانعت از پولشویی تشکیل یافته و نیز تحریم های مورد اجرا از سوی ایالات متحد آمریکا بر علیه ایران ارزیابی هایی بعمل آورد.

روحانی ضمن اشاره به اینکه وزارت نفت در صفوف اولیه مقابله با تحریم های آمریکا جای دارد از مقامات وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ایران سپاسگزاری کرد.

 رئیس جمهوری ایران در رابطه با انتقاداتی که بر علیه حکومت و وزارتخانه ایی کشور بر زبان آورده می شود گفت : وزارت امور خارجه ، بانک مرکزی و حکومت بعنوان نمایندگان مردم فعالیت می کنند.

حسن روحانی ضمن اشاره به اینکه آیت الله خامنه ایی رهبر دینی ایران چندین بار به وی گفته است که مخالف با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی " FATF " نمی باشد اعلام کرد : خوب پس چه کسی با آن مخالف است؟ از ما می خواهید که چه بکنیم ؟ به اندازه من شما هم بگوئید که این مسائل را چگونه حل خواهیم کرد ؟ اگر ارتباط مان با گروه ویژه اقدام مالی قطع شود، با جهان در زمینه بانکداری مشکلات جدی پیدا خواهیم کرد. ولی اگر در زمینه بانکداری روابط بهتری برقرار کنیم، وضع کشور بهبودی خواهد یافت.

رئیس جمهور ایران ضمن اشاره به اینکه تمامی دول جهان عضو این مکانیزم هستند اظهار داشت : آیا هیچ دولت عضو گروه ویژه اقدام مالی عقل و تدبیری ندارد؟ حکومت و مجلس این را تصویب کرد. آیا این مراجع هیچ تدبیری ندارند؟

حسن روحانی ضمن اشاره به اینکه برای ارتباط با بانکها خواهان عضویت در " FATF " هستیم تاکید کرد : بدون داشتن ارتباط با سیستم بانکداری نمی توانیم نفت خود را فروخته و به کشور کالا وارد کنیم. سرنوشت کشور را نمی توان به دست 10 الی 20 نفر سپرد. این ملت است مه صاحب این کشور است. آمریکا ما را مجازات می کند ما نیز نمی توانیم بطور کیفی به مجازات بپردازیم.

رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه در طول 11 ماه اخیر 40 میلیارد دلار نفت صادر کرده و در ازای آن 38 ممیز 5 میلیارد دلار کالا وارد کردند و سیر روند آغاز شده در این زمینه بشکلی مثبت به پیش می رود اظهار داشت : اطراف حکومت دیوار نکشید، این به منافع مردم خدمت نمی کند. آنهایی که اطراف حکومت دیوار می کشند ، کار ما را سخت تر می کنند.خبرهای مرتبط