مهاجرت دسته جمعی کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه

متاسفانه اقدامات ستاد احیا نه تنها تاثیر چندانی در بهبود وضعیت دریاچه نداشته بلکه بدون در نظر گرفتن معیشت و سرنوشت مردم در حال انجام است

1135124
مهاجرت دسته جمعی کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس ایران نسبت به مهاجرت دسته جمعی کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه و روی آوردن آنها به حاشیه نشینی و مشاغل کاذب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی با یادآوری اینکه افزایش تراز دریاچه ارومیه به دلیل بارش ها بوده نه اقدامات دولت، گفت: متاسفانه اقدامات ستاد احیا نه تنها تاثیر چندانی در بهبود وضعیت دریاچه نداشته بلکه بدون در نظر گرفتن معیشت و سرنوشت مردم در حال انجام است.

این نماینده مجلس ایران با بیان اینکه فرصت کشاورزی نباید از مردم گرفته شود، افزود: اگر محدودیت هایی بر مردم تحمیل شود تامین معیشت آنها با مشکل مواجه شده و به ناچار مجبور می شوند به مشاغل کاذب به ویژه مهاجرت و حاشیه نشینی در استان های پیرامون روی بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مشخصی در بودجه 98، برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته نشده و در واقع بودجه مستقل ندارد و بودجه ای در نظر گرفته شده برای تمامی تالاب ها و هورها است.

گفتنی است دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران است که از اواسط دهه 80 هجری شمسی با کاهش شدید آب مواجه شد که این موضوع پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی داشته است.خبرهای مرتبط