روحانی: سنی​‌ها باید سهم بیشتری در مدیریت کشور داشته باشند

حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه اهل تسنن و ترکمنان باید جای بیشتری در دولت داشته باشند گفت، دولت تدبیر و امید بیشترین اصرار را در این خصوص داشته است

1126633
روحانی: سنی​‌ها باید سهم بیشتری در مدیریت کشور داشته باشند

حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه اهل تسنن و ترکمنان باید جای بیشتری در دولت داشته باشند گفت، دولت تدبیر و امید بیشترین اصرار را در این خصوص داشته است.

حسن روحانی در سفر به استان گلستان ایران در مصاحبه با خبرنگاران به ارزیابی وضعیت ترکمنان و اهل سنت در ایران پرداخت. 

روحانی گفت، دولت ما در زمینه سهم اقوام و عناصر مذهبی مختلف در کابینه مصر بوده است. سنی​‌ها باید سهم بیشتری در مدیریت کشور داشته باشند. 

رئیس جمهور ایران افزود: "سنی ها و ترکمنان باید سهم بیشتری در دولت داشته باشند و این لیاقت را دارند. باید از افراد با استعداد و بامعلومات در این زمینه استفاده کنیم. این حق آنهاست. 

روحانی گفت، در این زمکینه گامهای بسیاری برداشته شده و امروزه در ایران ترکمنان، سنی ها و زنان در مقام هایی چون سفارت، فرمانداری، معاون استاندار و مدیر کل مشغول به خدمت هستند. 
 خبرهای مرتبط