دو ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در اسپارتا بازداشت شدند

دو مسافر ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در فرودگاه سلیمان دمیرل بازداشت شدند

988041
دو ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در اسپارتا بازداشت شدند

نیروهای شعبه مبارزه با مواد مخدر پلیس استان اسپارتای ترکیه٬ دو مسافر ایرانی که در چمدان‌هایشان مواد مخدر وجود داشت را در فرودگاه سلیمان دمیرل این شهر بازداشت کردند.

در چمدان یکی از مظنونین 35 گرم مواد مخدر و ابزار آلات استعمال آن کشف شد.

این دو شهروند ایرانی به اتهام " مصرف مواد مخدر و واردات آن" بازداشت شدند.خبرهای مرتبط