نیمی از نفت خام مورد نیاز ترکیه از ایران تامین میشود

ترکیه در سه ماهه نخست امسال بیش از نیمی از نفت خام مورد نیازش را از ایران تامین کرده است.

983683
نیمی از نفت خام مورد نیاز ترکیه از ایران تامین میشود

براساس آماری که از سوی سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه در اختیار خبرنگار آناتولی قرار گرفته؛ میزان واردات نفتی ترکیه در سه ماه نخست امسال درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 10.6 درصد کاهش به 8 میلیون و 444 هزار تن افت کرده است.

طبق این داده ها، میزان خرید نفت خام ترکیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33.5 درصد کاهش به 4 میلیون و 128 هزار تن رسیده که 22 میلیون و 77 هزار تن آن از ایران وارد شده است.

با این حساب 50.2 درصد از کل واردات نفت خام ترکیه در این دوره از ایران صورت گرفته است. ترکیه پس از این کشور از کویت، عربستان سعودی، عراق و روسیه نفت خام وارد کرده است.

از سوی دیگر میزان واردات گازوئیل بر عکس نفت خام 24.3 درصد افزایش و به 3 میلیون و 177 هزا تن رسیده است.

ترکیه در این دوره 40.1 درصد از کل واردات گازوئیل را از روسیه انجام داده است. پس از این هند با 29.2 درصد، یونان با 12.9 درصد، اسرائیل با 6 درصد و بلغارستان با 3.1 درصد در واردات گازوئیل ترکیه سهم داشته اند.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط