انتقاد وزیر امور خارجه اتریش از آمریکا

مصاحبه وزیر امور خارجه اتریش با تلویزیون دولتی این کشور

980382
انتقاد وزیر امور خارجه اتریش از آمریکا

" Karin Kneissl " وزیر امور خارجه اتریش ضمن نشان دادن واکنش به خارج شدن ایالات متحد آمریکا از قرار داد هسته ایی منعقده با ایران در سال 2015 اعلام داشت : سیاست جهانی نمی تواند بسان یک شرکت بزرگ جهانی مدیریت شود .

وی ضمن شرکت در یک برنامه تلویزیون دولتی " ORF " اتریش ، از خارج شدن آمریکا از قرار داد هسته ایی منعقده با ایران انتقاد کرده و با تاکید به اهمیت حفظ این قرار داد گفت : علیرغم تصمیم آمریکا این قرار داد بایستی حفظ شود.

وزیر امور خارجه اتریش ضمن یادآوری اینکه تمامی طرفین ذی ربط با قرار داد بغیر از آمریکا از حفظ قرار داد هسته ایی با ایران طرفداری می کنند گفت : لغو قرار داد هسته ایی موجب بروز مشکل امنیتی جدی در زمینه خلع سلاح خواهد شد. خارج شدن از قرار داد هسته ایی تاثیرات شدیدی در مورد قابل اطمینان بودن ما ایجاد خواهد کرد و در مورد دیگر قرار دادها نیز موجب بروز بی اعتمادی های جدی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ایران برای حفظ قرار داد هسته ایی اراده جدی از خود نشان داده است تاکید کرد : ارزیابی برخی حوادث با نگرش اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موجب بروز بحران های اخیر شده است.

وزیر امور خارجه اتریش افزود : سیاست جهانی نمی تواند چنان یک شرکت بزرگ جهانی مدیریت شود.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 ام می تصمیم کشورش در مورد خارج شدن از قرار داد هسته ایی با ایران را اعلام کرده و این تصمیم با واکنش بسیاری از کشورها و در راس ایران مواجه شده بود.خبرهای مرتبط