ترانزیت هوایی مواد مخدر از ایران با استفاده از پهپاد

رئیس شورای دیاله عراق اعلام کرد مواد مخدر با پهپاد از ایران به کشورش قاچاق می‌شود

ترانزیت هوایی مواد مخدر از ایران با استفاده از پهپاد

علی الداینی رئیس شورای استان دیاله در شرق عراق در مصاحبه با رسانه های محلی گفت: اطلاعات دال بر قاچاق مواد مخدر از ایران به عراق از طریق هواپیمای بدون سرنشین در اختیار داریم. 

به گفته او، این روش اخیر آغاز شده است. هر کدام پهپاد تا 250 گرم مواد مخدر حمل می کنند. 

الداینی با اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر از ایران، از نیروهای امنیتی خواست کنترل بیشتری بر مرز داشته باشند. استان دیاله عراق در غرب ایران و در جوار استانهای کرمانشاه و ایلام این کشور قرار دارد.خبرهای مرتبط