دریای سیاه به ایران با تونل 5 کیلومتری جان کورتاران متصل شد

تونل 5 کیلومتری جان‌کورتاران بخش دریای سیاه ترکیه را به آناتولی شرقی و ایران متصل می‌کند

921139
دریای سیاه به ایران با تونل 5 کیلومتری جان کورتاران متصل شد

تونل جان‌کورتاران در مسیر آرتوین-ریزه-اردهان که بخش دریای سیاه ترکیه را به آناتولی شرقی و ایران متصل می کند با حضور احمد اصلان وزیر حمل و نقل و ارتباطات و دریانوردی و عثمان آشکین باک وزیر جوانان و ورزش کشور افتتاح شد.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات و دریانوردی در این زمینه به خبرنگاران گفت:

"با افتتاح این تونل 5200 متری بخش دریای سیاه ترکیه را به آناتولی شرقی متصل شد. در این مسیر سه تونل، پل راه آهن و سه پل قرار دارد. امروز در مجموع مسیر رفت و برگشتی به طول 14 کیلومتر به بهره برداری رسید. در زمستان این مسیر صعب العبور بود که با این تونل مشکل مذکوررفع شد."

تونل مذکور در مسیر جان‌کورتاران شهرستان‌های بورچاکا و هوپای استان آرتوین قرار دارد و دشواری های سفر و حمل و نقل در زمسان در مسیر آرتوین-ریزه-اردهان را برطرف می‌کند. این تونل نقش مهمی در ارتباط مسیر دریای سیاه با کشورهای خاورمیانه از جمله ایران خواهد داشت.خبرهای مرتبط