وجود فضای باز گفتگمان سیاسی بین ترکیه و ایران در جهت حل مسائل منطقه ای کمک کننده است

محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر ایران در آنکارا به مناسبت روز ملی این کشور اقدام به ترتیب ضیافت در مقر سفارت ایران در آنکارا نمود

907285
وجود فضای باز گفتگمان سیاسی بین ترکیه و ایران در جهت حل مسائل منطقه ای کمک کننده است

عصمت ییلماز وزیر آموزش ملی ترکیه اظهار داشت: وجود فضای باز گفتگمان سیاسی بین ترکیه و ایران در جهت بهبود روابط فی ما بین و نیز حصول درک بهتری از مسائل منطقه ای و حل و فصل آنها کمک خواهد کرد.

محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر ایران در آنکارا به مناسبت روز ملی این کشور اقدام به ترتیب ضیافت در مقر سفارت ایران در آنکارا نمود.

در این ضیافت عصمت ییلماز وزیر آموزش ملی، الکسی یرلوف سفیر روسیه در آنکارا، تمل کارامان اوغلو رئیس حزب سعادت، مصطفی دستجی رئیس حزب اتحاد بزرگ و نمایندگان بسیاری از دستگاههای دیپلماتیک شرکت کردند.

عصمت ییلماز طی سخنرانی در این محل به نمایندگی از ملت و دولت ترکیه روز ملی ایران را تبریک گفته و برای مردم دوست و برادر ایران آرزو صلح و شادی کرد.

ییلماز با تاکید بر اینکه بین ایران و ترکیه در طول تاریخ، روابط همسایگی مبتنی بر همکاری نزدیک وجود داشته، گفت:  در سال های اخیر شاهد افزایش روابط و رفت و آمدهای سیاسی بین دو کشور هستیم که این امر نشانگر خواست متقابل کشورها در جهت توسعه هر چه بیشتر روابط می باشد.

محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر ایران در آنکارا نیز با تاکید بر تعمیق هر چه بیشتر روابط بین ترکیه و ایران، گفت که تلاشها در جهت توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور به گام هایی مطمئن و هماهنگ ادامه دارد.

در ادامه برنامه از میمانان با کیک و آهنگ های ایرانی پذیرایی شد.خبرهای مرتبط