ادامه تماس های اسماعیل قهرمان در ایران

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به تماس های خود در ایران ادامه می دهد

ادامه تماس های اسماعیل قهرمان در ایران

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به تماس های خود در ایران ادامه می دهد.

اسماعیل قهرمان که بمنظور شرکت در اجلاس اتحادیه پارلمانترهای سازمان همکاری های اسلامی به ایران سفر کرده است، مذاکرات دو جانبه ایی در این کشور بعمل می آورد.

اسماعیل قهرمان در حاشیه این دیدارها با " احمد بن عبدالله بن زید  آل محمود " رئیس مجلس قطر مذاکراتی انجام داد.

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه سپس  با " Antonio Jose Amelia " معاون رئیس مجلس موزامبیک دیدار کرد.

اسماعیل قهرمان در چهارچوب این مذاکرات دو جانبه با دبیر کل جدید اتحادیه پارلمنترهای سازمان همکاری های اسلامی و نماینده مجلس سنگال نیز دیدار کرده و به وی به انگیزه انتخاب به این مقام تبریک گفت.خبرهای مرتبط