روحانی برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به ترکیه آمد

رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد

روحانی برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به ترکیه آمد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت قدس، وارد استانبول شد.

واصب شاهین، استاندار استانبول و چند تن دیگر از مقامات ترکیه، رئیس جمهور ایران را در فرودگاه آتاترک استانبول مورد استقبال قرار دادند.

گفتنی است نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت قدس، فردا 13 دسامبر آغاز خواهد شد.خبرهای مرتبط