سند گشایش دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان سعودی امضا شد

سند گشایش دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان سعودی به امضا رسید.

834401
سند گشایش دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان سعودی امضا شد

بنا به اعلام وب سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، عصر امروز "سند تاسیس دفتر حفاظت منافع ایران در عربستان سعودی" توسط مدیر کل خلیج وزارت امور خارجه این کشور و سفیر سوئیس در تهران به امضا رسید.

بر اساس این سند، سوئیس حفاظت منافع ایران را در عربستان سعودی بر عهده خواهد داشت.

دفتر حفاظت منافع ایران با حضور دیپلمات های ایرانی پس از انجام ترتیبات اجرایی در آینده نزدیک در جده گشایش خواهد یافت.

در پی قطع روابط ایران و عربستان سعودی در سال 2016 قرار شد سوئیس به عنوان کشور حافظ منافع دو کشور فعالیت کند. شورای فدرال سوئیس امروز به طور رسمی با این اقدام موافقت کرد و موافقتنامه‌های مربوطه با ایران و عربستان سعودی امضا شد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط