آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم انحراف مواد هسته ای ایران را تأیید کرد

مدیر کل آژانس بین لمللی اتمی با اشاره به ادامه نظارت این سازمان بر فعالیت های هسته ای ایران، اعلام کرد که این سازمان انحراف نداشتن مواد هسته ای اعلام شده از جانب ایران بر اساس توافق پادمان ها را تایید می کند

751049
آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم انحراف مواد هسته ای ایران را تأیید کرد

به گزارش تارنمای رسمی آژانس بین لمللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو، مدیر کل این آژانس در نشست شورای حکام طی بیانیه که در آن به مسائل گوناگون کاری نهاد اشاره شده است، در ارتباط با تأیید و نظارت بر ایران با توجه به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015 اعلام کرد: " آژانس، مطابق ماهیت «برنامه جامع اقدام مشترک»، در راستای معیارهای پادمانی آژانس و به شکلی عینی و بی طرفانه ، اجرای همه تعهدات هسته ای ایران در قبال این برنامه را راستی آزمایی و بر اجرای این تعهدات نظارت می کند.".

وی همچنین افزود: این نهاد همچنان انحراف نداشتن مواد هسته ای اعلام شده از طرف ایران را بر اساس توافق پادمان ها، تایید می کند. ارزیابی ها درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران، در جریان است.خبرهای مرتبط