مراسم افتتاح سومین گذرگاه مرزی ترکیه با ایران

گذرگاه اسندره، سومین گذرگاه بزرگ پس از گذرگاه گوربولاق و کاپی‌کوی در مرز ترکیه با ایران، پس از نوسازی امروز طی مراسمی با حضور نخست وزیر ترکیه افتتاح شد

مراسم افتتاح سومین گذرگاه مرزی ترکیه با ایران

گذرگاه مرزی اسندره، سومین گذرگاه بزرگ پس از گذرگاه گوربولاک و کاپی‌کوی در مرز ترکیه با ایران، پس از نوسازی امروز طی مراسمی با حضور نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی ترکیه افتتاح شد.

بولنت توفکچی، وزیر گمرک و تجارت ترکیه در مراسم افتتاحیه این گذرگاه مرزی اعلام کرد: «گذرگاه اسندره» سومین گذرگاه پس از گذرگاه گوربولاق و کاپی‌کوی در شهرستان یوکسک‌اوای استان حکاری در مرز ترکیه با ایران است.

توفکچی با بیان این که نوسازی این گذرگاه، روابط تجاری بین دو کشور را توسعه خواهد داد گفت: بر این باورم که این پروژه بخش توریسم استان حکاری را نیز تقویت خواهد کرد.

وی افزود: بازار ایران در ردیف کشورهایی است که ما دارای بیشترین میزان صادرات و واردات با آن کشورها هستیم.

او با اشاره به این که علاوه بر تجارت مرزی، ورود و خروج خودروها موجب افزایش مبادلات اقتصادی می شود تصریح کرد: در سال های اخیر بطور میانگین سالانه 90 هزار خودرو و بیش از 400 هزار مسافر از گذرگاه اسندره عبور کرده اند.خبرهای مرتبط