تنبیه خشونت آمیز دانش آموزان رودباری و شبستری

در شهر رودبار کرمان، یک معلم به هنگام تنبیه در پوست سر یک دانش آموز پسر دبستانی مداد فرو کرد و در شهر شبستر نیز یک معلم اقدام به کوتاه کردن موی سر یک دختر دانش آموز نمود.

تنبیه خشونت آمیز دانش آموزان رودباری و شبستری

معلمی در شهرستان رودبار جنوب واقع در استان کرمان، با فرو کردن مداد در سر یک دانش آموز پسر او را تنبیه کرده است.
 روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام اینکه این دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید سالمی در شهرستان رودبار جنوب است گفت: متاسفانه معلم رودباری با فرو کردن سر مداد در سر دانش آموز رودباری وی را تنبیه کرده است.
وی افزود: معلم خاطی به کمیته رسیدگی به تخلفات معرفی شده و با وی برخورد شده است.

همچنین در واقعه ای دیگر یک معلم پرورشی در مدرسه راهنمایی دخترانه ولیعصر در شهرستان شبستر در آذربایجان، اقدام به کوتاه کردن بخشی از موی بافته شده یک دختر دانش آموز کرده است.

گفته می شود که این معلم با بیان اینکه موی بافته شده این دختر از زیر مقنعه دیده می شود، در حضور جمعی از دانش اموزان اقدام به کوتاه کردن موی این دختر دانش آموز کرده است.

به دنبال اعتراض خانواده این دانش اموز به مسئولین محلی، مدیر مدرسه و معلم خاطی از دانش آموز و خانواده وی عذرخواهی کرده اند.خبرهای مرتبط