وقوع آتش سوزی مهیب در یک ساختمان در حال احداث در مشهد

یک ساختمان در دست احداث هفت طبقه در بولوار سجاد این شهر گرفتار آتش سوزی سنگین شد.

668248
وقوع آتش سوزی مهیب در یک ساختمان در حال احداث در مشهد

به گزارش ایرنا مهدی رضایی معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد عصر چهارشنبه اظهار داشت: این آتش سوزی که حوالی ساعت 14:50 در خیابان فرشته رخ داد تا طبقه پنجم سرایت کرد که با حضور آتش نشانان مهار شد و از گسترش آن به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آمد.
وی با بیان اینکه کانون حریق طبقه اول این ساختمان بود، اظهار کرد: دود ناشی از این آتش سوزی از فاصله دور نیز قابل مشاهده بود.
وی گفت: عملیات کاوش و جلوگیری از برگشت حریق ادامه دارد.
رضایی افزود: این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.
 خبرهای مرتبط