اعمال تخفیف 13.3 درصدی در گاز صادراتی ایران به ترکیه

به حکم دادگاه بین المللی تحکیم، تهران نزدیک به 1.9 میلیارد دلار غرامت به ترکیه پرداخت خواهد کرد

اعمال تخفیف 13.3 درصدی در گاز صادراتی ایران به ترکیه

حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت ایران، با اشاره به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت تصمیم به اعمال تخفیف 13.3 درصدی در گاز صادراتی به ترکیه که علیه ما شکایت کرده بود گرفتیم. 

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویی ایسنا، عراقی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران پایتخت ایران اظهار داشت، به حکم دادگاه بین المللی تحکیم، تهران نزدیک به 1.9 میلیارد دلار غرامت نیز به ترکیه پرداخت خواهد کرد. 

ترکیه در سال 2012 از ایران شکایت کرده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ به ترکیه گاز نداده است یا دائم گاز خود را قطع کرده و در دعوی دادگاه بین المللی پیروز شد. 

 خبرهای مرتبط