ایران و قرقیزستان پنج سند همکاری امضا کردند

ایران و قرقیزستان با حضور حسن روحانی و آلماس بیک آتامبایف روسای جمهوری دو کشور در بیشکک، پنج یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کردند.

636830
ایران و قرقیزستان پنج سند همکاری امضا کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، این کشور و قرقیزستان با حضور حسن روحانی و آلماس بیک آتامبایف روسای جمهوری دو کشور در بیشکک، پنج یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کردند.

یادداشت تفاهم همکاری بین کمیته دولتی ارتباطات و فن آوری های اطلاعات قرقیزستان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در حوزه ارتباطات و فن آوری های اطلاعات، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه جلوگیری و مبارزه با تولید، قاچاق و مصرف غیرقانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازها، برنامه مبادلات فرهنگی و هنری بین وزارت فرهنگ و ارشاد ایران و وزارت فرهنگ، اطلاع رسانی و گردشگری قرقیزستان برای سال های 1399- 1395 (2020-2017 میلادی) از جمله این اسناد است که به امضای طرفین رسید.

طبق این گزارش یادداشت تفاهم همکاری های مشترک در حوزه های بهداشتی، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی و یادداشت تفاهم همکاری در حوزه اجتماعی و کار دیگر اسناد امضا شده بین ایران و قرقیزستان است.

روسای جمهوری ایران و قرقیزستان در ادامه بر ضرورت اجرای برنامه بلند مدت ده ساله همکاری دو کشور تاکید کردند.

لازم به ذکر است که روز گذشته حسن روحانی و نورسلطان نظربایف روسای جمهوری ایران و قزاقستان در آستانه، پنج یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کردند.خبرهای مرتبط