اوضاع وخیم کارتن خوابها در ایران: خوردن کلاغ مرده از سوی یک کارتن خواب گرسنه

در یک فیلم که به تازگی در صفحات اجتماعی منتشر شده یک کارتن خواب در حال خوردن کلاغ مرده است.

619952
اوضاع وخیم کارتن خوابها در ایران: خوردن کلاغ مرده از سوی یک کارتن خواب گرسنه

اخیرا در صفحات اجتماعی ایرانیان فیلمی از یک کارتن خواب منتشر شده که برای سیر کردن شکم خود در حال خوردن یک کلاغ مرده است.

این فیلم در صفحات اجتماعی با انتقادات وسیعی از اوضاع اقتصادی جامعه و نیز بی توجهی مسئولین در قبال سرنوشت کارتن خوابها در سرمای زمستانی، روبرو شده است.

در این فیلم یک کارتن خواب تربت جامی در هوای بسیار سرد زمستانی، اقدام به خوردن یک کلاغ مرده برای سیر کردن شکم خود می کند.

در ایران کارتن خواب به کسی گفته می شود که فاقد خانه است و شبها در لابلای کارتنها می خوابد.

تقریبا در همه شهرهای ایران بخصوص شهرهایی چون تهران، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز و همدان شمار زیادی کارتن خواب وجود دارد.خبرهای مرتبط