همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه های ترکیه و ایران

مسئولان دانشگاه های ساکاریای ترکیه و امام خمینی قزوین ایران در نشستی در حاشیه سومین کنگره "جامعه و سیاست در خاورمیانه"، از همکاری دو دانشگاه در زمینه های پژوهشی و علمی خبر دادند

589493
همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه های  ترکیه و ایران

مسئولان دانشگاه های سقاریای ترکیه و «امام خمینی» قزوین ایران در نشستی در حاشیه سومین کنگره "جامعه و سیاست در خاورمیانه" که از سوی پژوهشگاه خاورمیانه دانشگاه سقاریا برگزار شد، تصمیم گرفتند در زمینه های علمی و پژوهشی با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این تصمیم، دو دانشگاه در زمینه تبادل استاد و دانشجو و علمی و پژوهشی برای ایجاد و ارتقای روابط دوجانبه با هم همکاری خواهند داشت.

پرفسور کمال اینات، رئیس پژوهشگاه خاورمیانه دانشگاه سقاریا با اشاره به این که گسترش همکاری بین کشورها به درک درست آنها از یکدیگر کمک می کند، گفت: در همکاری که در آینده خواهیم داشت، برای شناخت هر چه بیشتر از هم و بالا بردن سطح علمی در کشورهایمان تلاش خواهیم کرد.

وی با تشکر از حضور دکتر عباس هاشمی مدیر آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی «امام خمینی» در کنگره جامعه و سیاست در خاورمیانه، از رئیس و مسئولان این دانشگاه برای دیدار از دانشگاه سقاریا دعوت کرد.

دکتر عباس هاشمی نیز در ادامه گفت: همکاری دوجانبه برای دانشجویان، استادان و مردم کشورهایمان مفید خواهد بود.

وی از میهمان نوازی مسئولان دانشگاه سقاریا به ویژه دکتر اینات تشکر و برگزاری این کنگره را برای درک بیشتر بحران در کشورهای منطقه و ایجاد راهکارهای مناسب در این زمینه، مفید ارزیابی کرد.

دو طرف در پایان تصمیم گرفتند متن تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی را پس از بررسی بیشتر تهیه کنند که در آینده نزدیک به امضای روسای دانشگاه های مذکور برسد.خبرهای مرتبط