ایران خواهان افزایش حجم گاز صادراتی به ترکیه است

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران طی سخنانی در 23-امین کنگره جهانی انرژی در استانبول اظهار داشت، روابط حسنه بین ایران و ترکیه قبل از لغو تحریمات بین المللی علیه ایران نیز برقرار بود و پس از لغو تحریمات، این روابط بیش از پیش تقویت خواهد یافت

ایران خواهان افزایش حجم گاز صادراتی به ترکیه است

ایران خواهان افزایش حجم گاز صادراتی به ترکیه می باشد. 

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران طی سخنانی در 23-امین کنگره جهانی انرژی در استانبول اظهار داشت، روابط حسنه بین ایران و ترکیه قبل از لغو تحریمات بین المللی علیه ایران نیز برقرار بود و پس از لغو تحریمات، این روابط بیش از پیش تقویت خواهد یافت. 

بوجارزاده با ذکر اینکه در حال حاضر روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می شود گفت، افزایش حجم گاز صادراتی به ترکیه در آینده ای نزدیک را مورد هدف قرار داده ایم. 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه این تغییر در چارچوب خواست ترکیه تعیین خواهد شد افزود: "ترکیه می تواند گاز ایران را به اروپا منتقل کند. علاوه بر این می تواند گاز روسیه را از طریق یونان به اروپا برساند. این فرصتی خوب برای بهره مندی است." 

 خبرهای مرتبط