ایران هزاران سند با ارزش نظامی امریکا را بدست آورده است

ایران اعلام داشت، هزاران سند با ارزش نظامی امریکا را بوسیله سربازان امریکایی که در ماه ژانویه تحت نظر قرار داده، بدست آورده است

578106
ایران هزاران سند با ارزش نظامی امریکا را بدست آورده است

ایران اعلام داشت، هزاران سند با ارزش نظامی امریکا را بوسیله سربازان امریکایی که در ماه ژانویه تحت نظر قرار داده، بدست آورده است.

حکومت تهران در ماه ژانویه 10 سرباز و 2 فروند کشتی متعلق به ناوگان امریکا را با این انگیزه که وارد آبهای آزاد این کشور شده اند، در خلیج فارس تحت نظر قرار داده بود.

مقامات ایرانی بعد از اعلام اینکه حادثه اشتباهی وقوع یافته و همچنین عذر خواهی واشنگتن، 10 سرباز منجمله یک زن را آزاد گذاشته بودند.

یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران دیروز در مصاحبه با روزنامه نگاران در رابطه با موضوع مذکور اظهار داشت، بواسطه سربازان امریکایی که تحت نظر قرار داده شدند، هزاران سند نظامی را ضبط کرده اند.

وی در رابطه با محتوای اسناد اطلاعاتی ارائه نکرد.

نتایج تحقیقات امریکا در رابطه حادثه نیز نشان داده بود که سربازان در خلال بازپرسی، برخی از اطلاعات حساس را در اختیار ایرانی ها قرار داده اند.خبرهای مرتبط