تجمع و تحصن در سه دانشگاه شریف، امیرکبیر و بهشتی در تهران

از صبح امروز تاکنون دانشجویان سه دانشگاه مهم ایران در اعتراض به حذف هزینه‌های سنوات و وضعیت خوابگاه‌ها تجمع و تحصن کردند.

576702
تجمع و تحصن در سه دانشگاه شریف، امیرکبیر و بهشتی در تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به هزینه‌های سنوات مقابل درب اصلی دانشگاه اعتراض و تجمع کردند که اعتراض این دانشجویان در  ساعت 12 ظهردر مقابل دفتر ریاست دانشگاه و درب اصلی دانشگاه ادامه دارد.
در دانشگاه امیرکبیر هم وضعیت همانند دانشگاه شریف است. دانشجویان نسبت به حذف هزینه‌های سنوات معترض هستند و بر این باور هستند که درحالی‌که وزارت علوم تحصیل رایگان در ترم پنجم کارشناسی ارشد را مجاز می‌داند، اما دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت تصمیم به اخذ هزینه از دانشجویان جهت تحصیل در ترم پنجم می‌گیرد.

از سوی دیگر نیز تجمع دانشجویان در اعتراض به وضعیت خوابگاه‌ها در دانشگاه "شهید بهشتی" از روز گذشته تاکنون ادامه دارد. یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در این تجمع حضور دارد، به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: امسال دانشگاه شهید بهشتی مازاد ظرفیت پذیرش کرده اما به این دانشجویان گفته شده که 10 مهر به بعد خوابگاه به آنها تعلق می‌گیرد و در حال حاضر دانشجویانی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، سرگردان هستند. از طرفی خوابگاه‌هایی که برای دانشجویان جدید الورود درنظر گرفتند، حدود 2 ساعت با دانشگاه فاصله دارد.

این دانشجوی معترض می‌گوید که خواسته دانشجویان این است، حداقل خوابگاه‌هایی نزدیک به دانشگاه به آنها داده شود. در حال حاضر حدود 200 دانشجو در این تجمع حضور دارند.خبرهای مرتبط