تفاوت ساعت ترکیه و ایران به نیم ساعت میرسد

ساعت رسمی ایران ساعت 24 امشب سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.

573785
تفاوت ساعت ترکیه و ایران به نیم ساعت میرسد

 امشب عقربه های ساعت در ایران در ساعت 24 به 23 کشیده خواهند شد.

تا قبل از تغییر ساعت در ایران، فاصله زمانی میان آنکارا و تهران یک و نیم ساعت بود که این مدت از ساعت 24 امشب به وقت تهران، به سی دقیقه کاهش خواهد یافت.

با توجه به اینکه براساس قانون جدید ترکیه، از امسال اقدام به اجرای تغییر ساعت نخواهد شد فرق ساعت میان ایران و ترکیه تا ابتدای فروردین ماه سال 1396 همچنان نیم ساعت باقی خواهد ماند.

به این ترتیب برنامه های رادیویی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه به صورت ذیل پخش خواهد شد:

برنامه نیمروزی: از ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت انکارا و 12 به وقت تهران شروع و به مدت یک و نیم ساعت بصورت زنده ادامه خواهد داشت.

برنامه شامگاهی: از ساعت 18 به وقت انکارا و 18 و 30 دقیقه به وقت تهران شروع و به مدت یک ساعت به صورت زنده ادامه خواهد داشت.


برچسب ها: #ایران , #ترکیه , #ساعت

خبرهای مرتبط