برگزاری جشنواره عاشیق های ایران و ترکیه در تهران

عاشیق های ایران و ترکیه روز شنبه 20 اوت ساعت 20 در فرهنگسرای نیاوران تهران برنامه اجرا می کنند

برگزاری جشنواره عاشیق های ایران و ترکیه در تهران

عباس سجادی، مدیر فرهنگسرای نیاوران تهران درباره برگزاری جشنواره عاشیق های ایران و ترکیه به خبرنگار آناتولی گفت: این جشنواره با همکاری موسسه یونس امره و موسسه فرهنگی اکو با حضور دو عاشیق ترکیه و دو عاشیق ایران برگزار می شود.

وی افزود: "این اولین همکاری مشترک فرهنگسرای نیاوران و موسسه فرهنگی یونس امره است. پیش از این با یونس امره جلساتی داشتیم اما منجر به اجرای برنامه نشده بود. امیدواریم این همکاری یکطرفه نباشد و برنامه هایی هم از سوی ایران در ترکیه برای تبادل فرهنگی اجرا شود".

عاشیق محمود قارداش و عاشیق گلتکین بولوت از ترکیه و عاشیق ایران حیدری و عاشیق محبوب خلیلی از ایران در این جشنواره هنرنمایی می کنند.خبرهای مرتبط