تجارت پنج ماهه ایران و ترکیه به مرز چهار میلیارد دلار رسید

حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در پنج ماه نخست سال جاری میلادی به سه میلیارد و 957 میلیون و 935 هزار دلار رسید که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته از بروز تحرکی تازه در فرایند مبادلات تجاری دو کشور حکایت می کند.

تجارت پنج ماهه ایران و ترکیه به مرز چهار میلیارد دلار رسید

به گزارش ایرنا، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه فقط در ماه مه سال جاری به یک میلیارد و 26 میلیون و 395 هزار دلار رسید. بدین ترتیب حجم مبادلات تجاری یک ماهه ایران و ترکیه بعد از یک دوره نسبتا طولانی از مرز یک میلیارد دلار عبور می کند.
بررسی های خبرنگار ایرنا از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی از سوی موسسه آمار دولتی ترکیه منتشر شد، نشان می دهد، گرچه صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه رو به افزایش است ولی کاهش جدی در نرخ نفت در بازارهای جهانی و با توجه به اینکه بخش اعظمی از صادرات ایران به ترکیه را تشکیل می دهد، موجب شده است که صادرات ایران به ترکیه کاهش و در مقابل صادرات ترکیه به ایران افزایش یابد.
در مه سال جاری صادرات ترکیه به ایران با افزایش قابل توجهی به میزان 64.2 درصد افزایش نسبت به مه سال گذشته از 409 میلیون و 826 هزار دلار به 672 میلیون و 890 هزار دلار رسید. در ماه آوریل گذشته نیز صادرات ترکیه به ایران 104 درصد نسبت به آوریل سال گذشته افزایش یافته و از 274 میلیون و 877 هزار دلار به 560 هزار و 699 هزار دلار رسیده بود.
در مقابل واردات ترکیه از ایران در ماه مه سال جاری 42.6 درصد کاهش از 615 میلیون و 454 هزار دلار به 353 میلیون و 505 هزار دلار رسید. 
اما در بررسی فرایند پنج ماهه مبادلات تجاری دیده می شود که در این دوره نیز صادرات ترکیه به کشورمان 35.5 درصد افزایش و واردات این کشور از ایران نیز 38.5 درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش دارد.
در پنج ماه نخست سال گذشته صادرات ترکیه به ایران یک میلیارد و 555 میلیون و 817 هزار دلار بود که در این دوره به دو میلیارد 108 میلیون و 779 هزار دلار و واردات این کشور نیز از سه میلیارد و چهار میلیون و 355 هزار دلار به یک میلیارد و 849 میلیون و 156 هزار دلار رسیده است تا حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در پنج ماه اول سال با افتی به میزان ( 602.237 میلیون دلار) 13.20 درصد روبرو شود.
ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه در سال 2015 میلادی حجم مبادلات بازرگانی دو کشور با نزدیک به 29 درصد کاهش نسبت به سال 2014، به 9 میلیارد و 761 میلیون و 482 هزار دلار رسیده است، ابراز امیدواری می کنند که در سال جاری حجم مبادلات تجاری سالانه دوباره از سقف یک میلیارد دلار در ماه فراتر رود تا حجم مبادلات به رقم 12 میلیارد دلار افزایش یابد. اما این رقم از هدف 30 میلیارد دلاری برای مبادلات بازرگانی دو کشور در دوره میان مدت بسیار دور است.
در این میان در ماه مه کل صادرات ترکیه با 9.6 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 12 میلیارد و 140 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 3.8 درصد کاهش به 17 میلیارد و 194.3 میلیون دلارسید. این اولین بار در سال جاری میلادی است که صادرات ترکیه با چنان رشدی روبرو می شود.
در پنج ماه اول سال جاری نیز صادرات ترکیه با 4.4 درصد کاهش به 58 میلیارد و 789 میلیون و 146 هزار دلار و واردات این کشور با 9.5 درصد کاهش به 80 میلیارد و 174 میلیون و 345 هزار دلار رسید تا کسری در بازرگانی خارجی این کشور به 21 میلیارد و 385 میلیون دلار شود.


برچسب ها: ایران , ترکیه

خبرهای مرتبط