فردای برجام شروع عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با ایران

معاون وزیر امورخارجه ایران گفت: از فردای اجرای برجام، شرکت‌های خارجی بدون هیچگونه مشکلی نسبت به عقد قرار‌داد‌های تجاری و اقتصادی با طرف‎های ایرانی خود می‌توانند اقدام کنند.

417999
فردای برجام شروع عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با ایران

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در دیدار با سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران در خصوص آخرین تحولات مربوط به بر‌جام و همچنین قطعنامه حقوق بشر درخصوص کشورش که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح گردد‌، مواضع ایران را تشریح کرد.
معاون وزیـر خارجه ایران در این دیدار بـه آخرین تحولات اجرایی بـرجام از جمله زمان بندی و راهنما‌ی لغو تحریم‌ها و همچنین تعهدات طرفین اشاره نموده و سفرای مقیم را نسبت به نحوه شروع همکاری‌های تجاری و اقتصادی دولت و یا شرکت و بانک‌های کشور متبوعشان با ایران مطلع نمود.
عراقچی اظهار داشت‌: از فردای اجرای بر جام، شرکت‌های خارجی بدون هیچگونه مشکلی نسبت به عقد قرار‌داد‌های تجاری و اقتصادی با طرف‌های ایرانی خود می‌توانند اقدام کنند. هر چند قبل از روز اجرای بر جام و از هم اکنون مذاکرات مربوطه می‌تواند آغاز گردد. وی از سفرای مقیم در تهران خواست اگر هر گونه ابهام و سوالی در این خصوص داشته باشند، به ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه منعکس نمایند.
معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قطعنامه حقوق بشری در مورد کشورش، با اشاره به همکاری خوب ایران با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل از جمله با گزارشگران ویژه و موضوعی و ارائه دومین گزارش ملی ایران به ساز و کار یو.پی.آر و همچنین دعوت از برخی از گزارشگران موضوعی ، از بر خورد دوگانه و تبعیض آمیز بانیان قطعنامه با حقوق بشر کشورش انتقاد نموده و افزود : عناصر موجود در قطعنامه مذکور با واقعیت‌های حقوق بشری موجود در کشورش مغایرت دارد.
وی با اشاره به گفتگوهای حقوق بشری با چندین کشور، گفتگو را تنها عامل ارتقاء و حمایت از حقوق بشر برشمرده و در پایان خواستار حمایت کشورها از موضع ایران و مخالفت با استفاده سیاسی از قطعنامه‌های حقوق بشری شد.


 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط