گذرگاه اسن دره – سرو در مرز ترکیه و ایران بسته شد

مرز «اسن دره – سرو» با ملاحظات امنیتی به طور موقتی بسته شده است.

گذرگاه اسن دره – سرو در مرز ترکیه و ایران بسته شد

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، به دنبال افزایش حملات سازمان تروریستی پ ک ک و تخریب پلی در مسیر «یوکسک اوا – اسن دره» دومین درب مرزی ترکیه با ایران به طور موقتی مسدود شده است.

ایران سه مرز گمرکی با ترکیه دارد که شامل مرز «بازرگان – گوربولاغ»، مرز «سرو – اسن دره» و مرز «رازی – کاپی کوی» است. مرز «بازرگان» بزرگترین دروازه مرزی بین دو کشور است.

مرز «رازی» عبور ریلی و به طور محدود برای عبور خودروهای سبک مناسب است و مرز «سرو – اسن دره» نیز دومین مرز زمینی بزرگ میان دو کشور است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط