کرسی وزارت علوم به دانش آشتیانی نیز نرسید!

دومین وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری پس از استیضاح فرجی دانا هم نتوانست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این کشور رای اعتماد بگیرد

194222
کرسی وزارت علوم به دانش آشتیانی نیز نرسید!

دومین وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری پس از استیضاح فرجی دانا هم نتوانست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این کشور رای اعتماد بگیرد و این گزینه با ۱۷۱ رأی مخالف و ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع از راه یابی به کابینه یازدهم بازماند.
پیش از فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، محمود نیلی آبادی در پی استیضاح رضا فرجی دانا، نخستین وزیر علوم دولت یازدهم، ۳۰ مهرماه به مجلس معرفی شد که نتوانست از مجلس رای اعتماد کسب کند.
جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی دولت روحانی بود که وی نیز نتوانست از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. رضا فرجی دانا که به عنوان وزیر علوم از مجلس نهم رای اعتماد گرفت، پس از حدود ۹ ماه توسط همین مجلس استیضاح شد.


وزارت علوم ایران در یک سال گذشته تاکنون دو بار سرپرست داشته است که نخستین بار، جعفر توفیقی و سپس محمد علی نجفی به عنوان سرپرستان این وزارتخانه منصوب منصوب شدند


برچسب ها:

خبرهای مرتبط