امضای قرارداد پایان دادن به تنشهای مرزی بین ایران و پاکستان

طرفین جهت پایان دادن به تنش و درگیری موجود به توافق رسیدند و تصمیم گرفتند تا جهت جلوگیری از بروز تنش های جدید به مبادله اطلاعات امنیتی ادامه دهند

امضای قرارداد پایان دادن به تنشهای مرزی بین ایران و پاکستان

ایران و پاکستان جهت پایان دادن به تنش موجود در مرزهای خود، به توافق رسیده و تفاهمنامه ای را امضا کردند.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، هیات پاکستانی به سرپرستی عزیز احمد جوهری مستشار وزیر امور خارجه پاکستان با هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران جهت بحث و بررسی تنش و درگیری موجود در مرز دو کشور دیدار و گفتگو کردند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: طرفین جهت پایان دادن به تنش و درگیری موجود به توافق رسیدند و همچنین تصمیم گرفتند تا جهت جلوگیری از بروز تنش های جدید به مبادله اطلاعات امنیتی ادامه دهند. 

در این دیدار همچنین بر تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و انرژی ایران و پاکستان نیز تاکید شد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط