میزبانی افغانستان از مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی

این مسابقات در شهرستان بگرام برگزار شد

2041238
میزبانی افغانستان از مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی

مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی با حضور حدود 500 جوان افغانستانی و همچنین اعضای ارشد طالبان در یک سالن ورزشی شهرستان بگرام از توابع کابل، پایتخت افغانستان برگزار شد.

در این مسابقات ورزشکاران از جمهوری آذربایجان، ایران و پاکستان و همچنین 4 ورزشکار از افغانستان حضور داشتند.

در حالی که مسابقات با تشویق شدید تماشاگران ادامه داشت، تیم پزشکی دو نفره نیز در طول مسابقات حضور داشتند.

احمدالله وثیق رئیس کمیته ملی المپیک و اداره ورزش افغانستان طی سخنرانی خود از ورزشکاران رشته‌های مختلف را به افغانستان دعوت کرده و خاطرنشان ساخت که حکومت طالبان از ورزش به ویژه تیم‌های ملی افغانستان حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، نیروهای طالبان در برابر احتمال حمله بمب، تدابیر امنیتی شدیدی را در داخل و اطراف سالن ورزشی اتخاذ کردند.خبرهای مرتبط