دونده ملی‌پوش ترکیه مدال طلا کسب کرد

بوسه ساواشکان دونده ملی‌پوش ترکیه در مسابقه ویژه‌ای که در فنلاند برگزار شد، در مسابقات پرش ارتفاع مدال طلا کرفت

1997658
دونده ملی‌پوش ترکیه مدال طلا کسب کرد

بوسه ساواشکان دونده ملی‌پوش ترکیه در مسابقه ویژه‌ای که در فنلاند برگزار شد، در مسابقات پرش ارتفاع به مقام اول دست یافت.

بوسه به نمایندگی از طرف ترکیه در مسابقاتی که در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، شرکت جست.

بوسه با پرش 1.88 متری به مدال طلا دست یافته و از بهترین درجه خود فراتر رفت.

بوسه همچنین در مسابقات ویژه‌ای که در لهستان برگزار شد باز هم با پرش 1.88 متری مدال طلا گرفته بود.خبرهای مرتبط