درگذشت اولین دونده‌ای که 100 متر را زیر 10 ثانیه دوید

جیم هاینز که با زمان 9 ثانیه و 95 ثالثه در المپیک 1968 مکزیک، تا سال 1988 رکورد المپیک را در اختیار داشت، در سن 76 سالگی درگذشت

1996703
درگذشت اولین دونده‌ای که 100 متر را زیر 10 ثانیه دوید

جیم هاینز ورزشکار آمریکایی اولین دونده‌ای بود که 100 متر را در کمتر از 10 ثانیه دوید.

هاینز که با زمان 9 ثانیه و 95 ثالثه در المپیک 1968 مکزیک، تا سال 1988 رکورد المپیک را در اختیار داشت، در سن 76 سالگی درگذشت.

جیم هاینز که در المپیک 1968 رکورد زده و مدال طلا را از آن خود کرد، در مسابقه 100x4 امدادی نیز بنام آمریکا مدال طلا گرفت.

هاینز پس از المپیک 1968 از دو و میدانی بازنشسته شد.

پس از کنار گذاشتن دو و میدانی، در تیم‌های میامی دلفین و کانزاس سیتی چیفز فوتبال آمریکایی بازی کرد.خبرهای مرتبط