مسابقات قهرمانی کانو اسپرینت جهان 2023

آخرین مسابقه فصل در جام جهانی کانو اسپرینت از 30 آگوست تا 1 سپتامبر در پاریس برگزار می‌شود

1992403
مسابقات قهرمانی کانو اسپرینت جهان 2023

پوزنان لهستان از دومین مرحله جام جهانی کانو اسپرینت 2023 میزبانی کرد.

در آخرین روز مسابقات 3 روزه، مدال‌ها صاحبانشان اعطا شد.

اما یورگنسن از دانمارک برنده مسابقه 500 متر کا1 زنان شد.

در رده مردان یوزف دوستال از چک پیروز شد.

تیم چین متشکل از شیخیائو خو-منگیا سون، سریعترین تیم سی2 500 متر زنان بود.

در رده مردان این شاخه ایتالیا برنده شد.

گابریل کاسادئی - کارلو تاچینی دو نفره پیروز شدند.

آخرین مسابقه فصل در جام جهانی کانو اسپرینت از 30 آگوست تا 1 سپتامبر در پاریس برگزار می‌شود.خبرهای مرتبط