سوپرلیگ بسکتبال بیمه ترکیه پایان یافت

فنرباغچه بکو در هفته سی ام سوپر لیگ فروتی اکسترا بورسااسپور را با نتیجه 84 بر 82 شکست داد

1989485
سوپرلیگ بسکتبال بیمه ترکیه پایان یافت

فصل عادی در سوپرلیگ بسکتبال بیمه ترکیه به پایان رسید.

فنرباغچه بکو در هفته سی ام میزبان فروتی اکسترا بورسااسپور بود.

فنرباغچه بکو اولین کوارتر را با نتیجه 22 بر 21 به پایان رساند.

این تیم در ادامه برتری خود در کوارتر دوم با نتیجه 45 بر 42 به رختکن رفتند.

طرفین در کسب امتیاز در کوارتر سوم با مشکل مواجه شدند.

فنرباغچه بکو با برتری 64 بر 62 وارد 10 دقیقه پایانی شد.

فنرباغچه در کوارتر آخر فرصتی به رقیب خود نداده و با نتیجه 84 بر 82 پیروز شد.

فنرباغچه بکو در مرحله پلی آف به مصاف توفاش خواهد رفت.خبرهای مرتبط