ختای‌اسپور پس از زلزله 7.7 ریشتری در قهرمان‌مرعش عازم استانبول شد

کاروان هاتای‌اسپور با مربیگری ولکان دمیرل عصر دیروز وارد فرودگاه استانبول شد

1943494
ختای‌اسپور پس از زلزله 7.7 ریشتری در قهرمان‌مرعش عازم استانبول شد

تیم فوتبال ختای‌اسپور پس از زلزله 7.7 ریشتری در قهرمان‌مرعش وارد استانبول شد.

کاروان ختای‌اسپور با مربیگری ولکان دمیرل عصر دیروز وارد فرودگاه استانبول شد.

ختای‌اسپور به صورت تیمی در تاسیسات ریوا فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) در ریوا مستقر خواهد شد.

کریستین آتسو بازیکن ختای‌اسپور که در زلزله قهرمان‌مرعش زیر آوار مانده بود، از زیر آوار بیرون آورده شد.خبرهای مرتبط