نروژ میزبان مرحله سوم این فصل در مسابقات رالی قهرمانی جهان 2022

در پایان مسابقات، یوهان کریستوفرسون سوئدی مقام اول، تیمی هنسن هموطن کریستوفرسون مقام دوم و کریستین ویبی راننده میزبان مقام سوم را به خود اختصاص دادند

1868133
نروژ میزبان مرحله سوم این فصل در مسابقات رالی قهرمانی جهان 2022

نروژ از مرحله سوم این فصل در مسابقات رالی قهرمانی جهان 2022 میزبانی کرد.

مبارزه در دهکده جهنمی در منطقه لانکه صحنه کشمکش بزرگی شد.

یوهان کریستوفرسون سوئدی در این مسابقه سخت به مقام اول دست یافت.

تیمی هنسن هموطن کریستوفرسون مقام دوم و کریستین ویبی راننده میزبان مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

با این نتیجه یوهان کریستوفرسون به 20  امتیاز رسیده و همچنان در صدر جدول رده‌بندی عمومی قرار گرفت.

مرحله بعدی مسابقات رالی قهرمانی جهان 2022 در 3 سپتامبر در ریگا پایتخت لتونی برگزار می‌شود.خبرهای مرتبط