2 مدال دیگر از ملی‌پوشان ترکیه در بازی‌های مدیترانه

در چهارچوب رقابت‌های نوزدهمین دوره بازی‌های مدیترانه، جاک علی هاروی با زمان 10.15 مدال طلا و رامیل قلی‌اف با زمان 10.16 به مدال نقره کسب کردند

1850761
2 مدال دیگر از ملی‌پوشان ترکیه در بازی‌های مدیترانه

جاک علی هاروی و رامیل قلی‌اف دو ورزشکار ملی‌پوش ترکیه در نوزدهمین دوره بازی‌های مدیترانه در دوی 100 متر مردان به رقابت پرداختند.

جاک علی هاروی با زمان 10.15 مدال طلا و رامیل قلی‌اف با زمان 10.16 به مدال نقره رسید.

کیویلجیم کایا سلمان در پرتاب چکش زنان با پرتاب 69.82 متر مدال نقره و اوزلم بجرک در پرتاب دیسک با پرتاب 61.96 متر به مدال برنز دست یافت.خبرهای مرتبط