بازی‌های دور اول تنیس 500 امتیازی وین برگزار شد

کامرون نوری، رقیب خود مارتون فوکسوویچ را با ست‌های 6-7 و 1-6 شکست داده و به دور دوم صعود کرد

1725799
بازی‌های دور اول تنیس 500 امتیازی وین برگزار شد

مسابقات انفرادی مردان در تنیس 500 امتیازی وین برگزار شد.

کامرون نوری، رقیب خود مارتون فوکسوویچ را با ست‌های 6-7 و 1-6 شکست داده و به دور دوم صعود کرد.

استفانوس تسیتسیپاس نیز که با جای گرفتن در رده سوم رده‌بندی تنیس 500 امتیازی در تاریخ تنیس یونان به موفقیت بزرگی رقم زده است، دور اول بازی‌ها را پشت‌سر گذاشت.

تسیتسیپاس با ست‌های 4-6 و 6-7 گریگور دیمیتروف از بلغارستان را مغلوب کرد.

آلکساندر زورف از آلمان نیز رقیب صرب خود فیلیپ کراژنوویچ را به ست‌های 2-6 و 5-7 به‌زانو درآورده و دور دوم راه یافت.

ریکارداس برناکیس نیز با ست‌های 3-6 و 2-6 فلیکس آگر آلیاسیم را شکست داده و ویزای دور دوم بازی‌ها در دریافت کرد.خبرهای مرتبط