دروگبا، سفیر حسن نیت سازمان بهداشت جهانی اعلام شد

بازیکن سابق فوتبال ساحل عاج، سفیر حسن نیت ورزش و سلامت سازمان بهداشت جهانی اعلام شد.

1721495
دروگبا، سفیر حسن نیت سازمان بهداشت جهانی اعلام شد

لخبرهای مرتبط