قویترین جوان انگلیس که 17 ساله است، تریلی 3 تنی را 20 متر کشید

وی سال گذشته یک تریلی 2 تنی را به مسافت 15 متر کشیده بود.

1573762
قویترین جوان انگلیس که 17 ساله است، تریلی 3 تنی را 20 متر کشید

جک ودمن جوان انگلیسی که لقب قویترین جوان را به خود گرفته است، یک تریلی به وزن 3 تن را به مسافت 20 متر کشید.

ودمن که در منطقه رگریس لندن زندگی میکند، تلاش خود برای شکستن رکورد را در مقابل  سالن ورزشی محله انجام داد.

وی سال گذشته یک تریلی 2 تنی را به مسافت 15 متر کشیده بود.

این بار با کشیدن یک تریلی سنگین در مسافتی بیشتر، رکورد سال گذشته خود را شکست.

ودمن با ابراز اینکه کسی باور نمیکند که او 17 ساله است، گفت: "فکر میکنند که سن واقعی‌ام را نمیگویم. میتوانید به کارت شناسایی‌ام نگاه کنید."خبرهای مرتبط