سورپریز فدرر برای همسایه هایی که در تراس تنیس بازی می کردند

فدرر تنیسور مشهور، همسایگانی را که در منطقه لاگوریای ایتالیا به دلیل اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در تراس خود تنیس بازی می کردند، سورپریز کرد

1465550
سورپریز فدرر برای همسایه هایی که در تراس تنیس بازی می کردند

فدرر تنیسور مشهور، همسایگانی را که در منطقه لاگوریای ایتالیا به دلیل اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در تراس خود تنیس بازی می کردند، سورپریز کرد.

راجر فدرر یک مسابقه تنیس 12 تایی را با همسایگان ترتیب داد.

در ایتالیا به هنگامی که مردم به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا به مدت طولانی قادر به بیرون رفتن نبودند، دو دختر جوان همسایه در تراس خانه خود یک مسابقه تنیس ترتیب دادند و تصاویر بازی مذکور در رسانه های اجتماعی لایک های زیادی دریافت کرد.

راجر فدرر تنیسور سوئیس، با رفتن به تراس این همسایگان، آنها را سورپریز کرد و یک مسابقه تنیس 12 تایی را انجام داد.

فدرر همچنین دختران جوان را به اردوی تابستانی در آکادمی رافا نادال دعوت کرد.خبرهای مرتبط