نیمه ماراتن استانبول وودافون روز 20 سپتامبر برگزار خواهد شد

برگزاری نیمه ماراتن استانبول وودافون در روز 20 سپتامبر

1463447
نیمه ماراتن استانبول وودافون روز 20 سپتامبر برگزار خواهد شد

نیمه ماراتن استانبول وودافون روز 20 سپتامبر برگزار خواهد شد.

نیمه ماراتن استانبول وودافون که از سوی اتحادیه فدراسیون بین المللی دومیدانی، به سطح طلا برده شده و در میان بهترین 8 نیمه ماراتن جهان قرار گرفت، در شبه جزیره تاریخی برگزار خواهد شد.

این برنامه بر اساس شرایطی که با نام "راهنمای فعالیتهای جمعی کووید 19" از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر گردیده است، با تعدادی محدود برگزار خواهد شد.

هر سال این ماراتن با مرحله های 10 و 21 کیلومتری برگزار شده و امسال نیز با پیشگیریهای نرمال و تنها به شکل 2 هزار و 500 متری و 21 کیلومتری انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط