بازیهای المپیک تابستانی جوانان 2022 به تعویق افتاد

بازیهای المپیک تابستانی جوانان 2022 که با میزبانی سنگال برگزار خواهد شد، به سال 2026 به تعویق افتاد

1455894
بازیهای المپیک تابستانی جوانان 2022 به تعویق افتاد

بازیهای المپیک تابستانی جوانان 2022 که با میزبانی سنگال برگزار خواهد شد، به سال 2026 به تعویق افتاد.

کمیته بین المللی المپیک با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، پیشنهاد مکی سال رئیس جمهور سنگال مبنی بر " برگزاری بازیهای المپیک تابستانی جوانان در سال 2026 بجای سال 2022 " مورد قبول واقع شده است.

در اطلاعیه گفته شد، با در نظر گرفتن ادامه ویروس کووید 19 و مسائل اقتصادی، تصمیم گرفته شد که بازیهای المپیک تابستانی جوانان بجای سال 2022 در سال 2026 در داکار پایتخت سنگال برگزار شود.خبرهای مرتبط