2 گرند پریکس یه فصل 2020 فورمل 1 علاوه شد

دو مسابقه دیگر که در ایتالیا و روسیه برگزار خواهد شد، به جدول زمانبندی فصل 2020 مسابقات اتومبیلرانی فورمل 1 علاوه شد

1452898
2 گرند پریکس یه فصل 2020 فورمل 1 علاوه شد

دو مسابقه دیگر که در ایتالیا و روسیه برگزار خواهد شد، به جدول زمانبندی فصل 2020 مسابقات اتومبیلرانی فورمل 1 علاوه شد.

فورمل 1 اعلام داشت، در روزهای 13 – 11 سپتامبر گرند پریکس توسکان و در روزهای 27 -25 سپتامبر نیز گرند پریکس روسیه برگزار خواهد شد.

فصل 2020 که بدلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود در 5 ژوئیه آغاز شده و در مسابقه افتتاحی در اتریش، والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس پیروز شده بود.خبرهای مرتبط