پاتریک اوینگ بازیکن افسانوی نیویورک کینکس به کرونا مبتلا شد

آزمایش ویروس کووید 19 پاتریک اوینگ بازیکن افسانوی نیویورک کینکس از اکیپهای لیگ ملی بسکتبال امریکا ان بی ای مثبت اعلام شد

1422315
پاتریک اوینگ بازیکن افسانوی نیویورک کینکس به کرونا مبتلا شد

آزمایش ویروس کووید 19 پاتریک اوینگ بازیکن افسانوی نیویورک کینکس از اکیپهای لیگ ملی بسکتبال امریکا ان بی ای مثبت اعلام شد.

اوینگ که از 3 سال بدین طرف مربیگری تیم بسکتبال مردان دانشگاه جورج تاون را برعهده دارد، طی پیام توییتری گفت، نباید این ویروس را کوچک شمرد. از کارکنان بخش بهداشت و تمامی آنهایی که در خط مقدم با ویروس مبارزه می کنند، سپاسگزاری می کنم. بهبود یافته و این ویروس را شکست خواهد داد.

اوینگ دو بار با لباس ورزشی تیم ملی امریکا به قهرمانی المپیک دست یافته است.  خبرهای مرتبط