فدراسیون ورزشی معلولین جسمی ترکیه همه لیگ ها را ثبت کرد

فدراسیون ورزشی معلولین جسمی ترکیه، همه لیگ های را که فعالیت می کنند بدون قهرمان و سقوط در لیگ به ثبت رساند

1421937
فدراسیون ورزشی معلولین جسمی ترکیه همه لیگ ها را ثبت کرد

فدراسیون ورزشی معلولین جسمی ترکیه، همه لیگ های را که فعالیت می کنند بدون قهرمان و سقوط در لیگ به ثبت رساند.

 

در بیانیه فدراسیون بیان شد، به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا (كووید-19)، بسکتبال با ویلچر، فوتبال آمپوته و لیگ های والیبال نشسته با توجه به رتبه بندی منظم فصل ثبت شده است.

اعلام شد، در هیچ یک از این لیگ ها قهرمانی اعلام نخواهد شد و هیچ سقوطی از لیگ نخواهد بود.

خاطرنشان شد، در فوتبال امپوته تیم های رده بندی شده در سه گروه اول در لیگ یک به سوپر لیگ و تیم های صدرنشین در هر دو گروه در لیگ 2 به لیگ دسته یک صعود کردند.

 در ادامه بیانیه اعلام گردید، در بسکتبال با ویلچر سه تیم برتر لیگ 1 و لیگ 2 به لیگ برتر ارتقاع یافته و در لیگ 3 نیز سه تیم صدرنشین گروه ها به لیگ بالاتر  صعود کردند.

بیان شد، دو تیم اول لیگ یک در والیبال نشسته به سوپر لیگ منتقل شدند.

همچنین در این بیانیه گزارش شده است، مباحثی مانند ساختار لیگ فصل آینده و تعداد تیم ها طبق مقررات مربوطه توسط هیئت مدیره به طور جداگانه اعلام می گردد.خبرهای مرتبط