توماس باخ : در صورت عدم برگزاری مسابقات المپیک در سال 2021 ، این مسابقات لغو خواهد شد

مصاحبه توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک با شبکه بی بی سی ورزشی

1421148
توماس باخ : در صورت عدم برگزاری مسابقات المپیک در سال 2021 ، این مسابقات لغو خواهد شد

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد : اگر مسابقات المپیک توکیو که بعلت شیوع ویروس کرونا به سال 2021 موکول شده است ، برگزار نشود ، این مسابقات لغو خواهد شد.

بموجب گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن ، باخ در مصاحبه با شبکه تلویزیون بی بی سی ورزشی ، گفت : شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مورد بازیهای توکیو که بعلت پاندمی کرونا به سال 2021 موکول شده بود ، طرحی گزینه ایی در نظر ندارد.

وی تاکید کرد : در یک کمیته سازماندهی نمی توانید 3 و یا 5 هزار انسان را بطور دایمی استخدام کنید. تقویم ورزشی فدراسیون های جهانی را هر سال نمی توایند تغییر دهید. نمی توانید ورزشکاران را در شرایط نامعلوم و مبهم قرار دهید. خبرهای مرتبط